Alan Adı (Domain) Kayıt Şartları ve Sözleşmesi

Alan adı (Domain) işlemleri, uluslararası düzeyde organize olmuş İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu – ICANN tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu prosedürler ilgili otorite tarafından belirlenmiş, dünya çapında geçerliği olan, değiştirilemeyen kurallardır ve tüm Alan adı (Domain)  uzantıları için bağlayıcılık arz etmektedirler.

Alan adları (Domainler), kayıt sürelerinin bitimini takiben tüm yönetim haklarını kaybederler. Kayıt süresi dolan Alan adları (Domainler), üzerinde kontak bilgisi düzenleme, dns değişikliği gibi Alan adları (Domainler), için hayati öneme sahip hiçbir moderasyon YÜRÜTÜLEMEZ. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için en ideal olan Alan adını (Domaini) süre bitiminden önce uzatmaktır.

Alan adların (Domainlerin) hak sahipliğinin tamamen kaybolması ise 80 günlük sürecin sonunda gerçekleşmektedir.

Kayıt süresi dolan ve ilgili prosedürler çerçevesinde geri alma işlemi başlatılmamış bir Alan adı (Domain) üzerindeki sahipliğin kaybolması ve ilgili Alan adının (Domainin) boşa düşmesi durumunda Alan adı (Domain), uzantı politikasına uygun olarak herhangi bir kullanıcı tarafından yeniden kaydettirilebilir.

Alan adı (Domain) Prosedürleri

Alan adı (Domain) kayıtlıdır ve herhangi bir düşme aşamasına girmemiştir. Bu sürecin herhangi bir anında Alan adı (Domain) sahibi, Alan adının (Domainin) süresini normal fiyatlandırma üzerinden uzatabilir. Alan adı (Domain) ile ilgili tüm yönetim işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bu sürece girmiş Alan adları (Domainlerin) whois sorgusu sonucunda görüntülenebilen status ekranında “registrar-hold” ibaresi yer alır. Alan adları (Domainler), kayıt sürelerinin dolması ile birlikte ilk olarak on-hold durumuna geçer. mayhosting.com.tr, on-hold durumuna geçmiş com / net / org / info uzantılı Alan adları (Domainler) için müşterilerine ilk 5 gün için ek yenileme süresi vermektedir. 5 günlük bu süreçte, müşteriler Alan adlarını (Domainlerini) normal fiyatlandırmadan az bir farkla uzatabilirler. Mayhosting.com.tr’nin müşterileri için tanımladığı 5 günlük süreçte de uzatma işlemi yapılmaz ise bu süreci takip eden ilk 33 gün için ilgili uzantılarda yenileme ücreti günün şartlarına göredir.

Bu periyot, Alan adı (Domain) sahibine Alan adını (Domaini) uzatması için bir son şans tanımak için ICANN tarafından oluşturulmuş periyottur. Alan adının (Domainin) kayıt süresi bitimini takip eden 38. gün başlar. Bu dönemde Alan adı (Domain) sahibi,  Alan adını (Domaini) uzatmak için çok daha ağır cezai ücretlendirmeye tabidir. Bu maliyet, müşteriye günün şartlarına göre yansıtılmaktadır. Alan adı (Domain) sahibi Alan adının (Domainin) süresini uzatmadığı müddetçe bu periyot tam olarak 37 gün sürer.

Redemption döneminden sonra başlayan 5 günlük periyottur. Bu dönemde Alan adı (Domain) sahibinin Alan adını (Domaini) geri alma hakkı yoktur. Süreç sonunda Alan adı (Domain) tamamen silinir ve yeni kayıt için uygun hale gelir.

Yukarıdaki süreçlerde de belirtildiği üzere bir Alan adı (Domain), kaydı yenilenmediği takdirde 80 gün içerisinde yeniden kaydedilebilir konuma geçer.

Uyarı ve Hatırlatmalar

mayhosting.com.tr, Alan adı (Domain) sürenizin dolması ve uzatma siparişinizi geçmeniz hususunda sisteme kayıtlı üyeliğinizde yer alan mail adresinize ve cep telefonunuza uyarı mesajları gönderilir. Her ne koşulda olursa olsun süresi geçirilen Alan adları (Domainlerle) ilgili firmamız, Alan adı (Domain) süresi uzatmama ya da kaçırma gibi hususlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Müşterilerimize önerilerimiz;

mayhosting.com.tr, olarak her zaman Alan adı (Domain) kullanıcılarına tavsiyemiz, uzun soluklu, özellikle kurumsal kimliği olan, ya da firmalarına ait önemli Alan adları (Domainleri) tescil edilirken kayıt sürelerini geniş tutmaları ve herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına uzatma işlemini bekletmeden, zamanında gerçekleştirmeleridir.

Alan Adı (Domain) Kayıt Sözleşmesi

Bu hizmet sözleşmesi genel hükümleri yasal hak ve yükümlülükler ile ilgili olarak önemli bilgiler içermektedir.

Taraflar

Bu genel kullanım şartları, Yönel Bilişim İşlemleri Turizm Yönetim Danışmanlığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Mayhosting markasından almış oluğunuz ürün veya hizmetlerini satın almak sureti ile müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır.

Adı geçen sözleşme Mayhosting ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin Mayhosting üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile Mayhosting arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Mayhosting Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığını sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Müşteri ve Mayhosting, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegâne kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir.

Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Mayhosting Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, uzaktan destek ekiplerini kısaca Mayhosting çalışanlarını yaptığı işlemlerle ve Mayhosting üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Müşteri, gerek Mayhosting’in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve Mayhosting tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.

Ücretler

Müşteri tarafından satın alınan ve Mayhosting tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; Mayhosting’den hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından geçerli bir kredi kartı veya Havale/Eft.

Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, Mayhosting, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, Mayhosting’in ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usulü, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Alan Adı Süre Uzatımları

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman – müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı için ödeme yapmazsa  Müşterinin alan adı kaydı sona erecektir.

Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, Mayhosting’i arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini ileterek uzatabilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.
Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı Mayhosting’in sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. . Müşteri bu ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adını bir web sitesine bağlama, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de Mayhosting’den alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, Mayhosting’in, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul etmektedir.

Eğer, Mayhosting, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, Mayhosting Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri Mayhosting’e ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti’ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti, alan adı uzantılarına göre değişiklik gösterir ve Mayhosting karar ve inisiyatifinde 1 ila 5 gün arası uygulanır.

Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için Mayhosting’e ödeme yapmazsa, alan adı, Mayhosting’e ve Mayhosting’in belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 1 ila 5 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir.

Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40USD ile 500USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 1 ila 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Mayhosting, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.

Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti’nin bitmesinden önce ödeme yapmazsanız, Müşteri alan adınızın serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini kabul ettiğiniz bilgileriniz dahilindedir. Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

Sözleşmeler Şartı; Değişiklikler

Bu Sözleşme’nin süresi, müşteri, Mayhosting aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri Mayhosting aracılığıyla kaydettirdiği her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, Mayhosting’in, bu Sözleşme’de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. Mayhosting, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, Mayhosting’in bu Sözleşme’de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri Mayhosting ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, Mayhosting’e yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

MÜŞTERİ, Mayhosting üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, Mayhosting’e, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, Mayhosting’in, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda alan adını kontrol altına almak, değiştirmek ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri Mayhosting’in yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı onu suçlamamayı kabul etmektedir.

Alan Adlarının Devri; Yeniden Satış Uygulamaları

Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, Mayhosting’in Alan Adı Transfer prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir.
MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettirdiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi Mayhosting’e sağlayacak, böylece Mayhosting’de kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

0
Baglanıyor
Lütfen bekleyin...
Mesajı gönder

Maalesef şu anda çevrimiçi değiliz. Mesaj bırakırsanız size geri döneriz..

* İsminiz
E-Posta adresiniz
* Telefon
* Konu
* Mesaj / Sorunuzu açıklayın
CANLI DESTEK BAŞLAT

Hoşgeldiniz !

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Canlı destek başlatarak zamandan kazanın.

* İsminiz
* Mesaj / Sorunuzu açıklayın
E-posta adresiniz
Canlı destek - Çevrimiçiyiz !
Değerlendirme

Sizlere daha iyi hizmet verebilmemize yardımcı olun! Lütfen verilen hizmeti değerlendirin.

Vermiş olduğumuz hizmete nasıl puan veriyorsunuz?